ตลาดน้ำบางคล้า เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ทุกเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.ขออภัยในความไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
 
พิธีมอบร่มสนามของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 พิธีมอบร่มสนามของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ให้กับสมาชิกชมรมตลาดน้ำบางคล้า วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า
infographics
facebook
เข้าสู่ระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
aec
ฉะเชิงเทรา
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง3
สายด่วนรัฐบาล
สสส
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
เดลินิวส์
ช่อง5
ไทยรัฐ